Wiskunde, 2013-2014

De bacheloropleiding Wiskunde heeft een lengte van drie jaar en is er op gericht een gedegen vaardigheid te ontwikkelen binnen een breed scala van wiskundige richtingen. De eerste tijd ligt het programma voor iedereen min of meer vast, daarna volgt echter al snel meer keuzevrijheid. De opleiding wordt afgesloten met het volgen van een Seminarium in een van de twee bachelor-afstudeerrichtingen (te weten Algebra-Meetkunde-Getaltheorie en Analyse-Kansrekening-Statistiek-Stochastiek) en het schrijven van een scriptie. Het bachelordiploma geeft toegang tot de Master opleiding Wiskunde waar dan ook in Nederland. Er vindt in de bachelorfase intensieve samenwerking plaats met de bacheloropleiding van de Technische Universiteit Delft.

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

In de lijst vakken hieronder geeft de code (BM) aan dat het vak ook in het masterprogramma te volgen is. Deze vakken vragen soms wat meer voorkennis dan de vakken die alleen in het bachelorprogramma zitten. De code (TUD) geeft aan dat het vak in Delft gegeven wordt.

In het derde jaar is er ook de mogelijkheid om meer gevorderde mastervakken te volgen. Overleg vooraf met de studieadviseur wordt aanbevolen. Details over deze vakken staan in het masterprogramma Mathematics.

Het eerste semester kan aan een minor besteed worden, zoals de educatieve minor die voorbereidt op de master track Mathematics and Education.

Talen