Informatica: Dubbele Bachelor (Informatica + Wiskunde), 2013-2014

Eerste jaar

Tweede jaar

In dit curriculum moeten twee keuzes worden gemaakt:

 • Operating Systemen of Computerarchitectuur
 • Algebra 3 of Topologie

Twee van de volgende vakken moeten worden gekozen:

 • Algebra 2
 • Partiele Differentiaalvergelijkingen
 • Numerieke Methoden
 • Projectieve Meetkunde

Derde jaar

Vakken

 • 4 informaticavakken uit het 3e jaar (niveau 300/400, 24 EC)
 • 4 wiskundevakken uit het 3e jaar wiskunde (niveau 300/400, 24EC)
 • 1 informaticavak of 1 wiskundevak uit het 3e jaar (niveau 300/400, 6 EC)

 • Bachelordossier (niveau 400, 24 EC)
  In het Bachelordossier zijn het Studentenseminarium (te volgen in het tweede jaar), het LPC-studentenseminarium van Wiskunde (ook te volgen in het tweede jaar), het afstudeeronderzoek en het afstudeerverslag opgenomen. De dubbele studie dient herkenbaar te zijn aan de keuze van het onderwerp van het Bacheloronderzoek. Het onderzoek wordt begeleid door twee docenten, uit iedere discipline een. De begeleiders overleggen en beide disciplines geven een cijfer. Het eindcijfer is daarvan het gemiddelde.

Talen