Psychologie (Deeltijd), 2014-2015

Inschrijven voor bachelorcursussen

 • Eerstejaarsstudenten worden door de opleiding ingeschreven voor de cursussen van de propedeuse.
 • Tweede- en derdejaarsstudenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen in uSis.


  • Eerste semester: vanaf maandag 7 juli (10.00 uur) tot vrijdag 15 augustus (24.00 uur) 2014.
  • Tweede semester: in januari 2015, met uitzondering van het bachelorproject (najaar 2014).
   Inschrijfwijzer voor de bachelorcursussen

Zie tabje ‘meer info’ voor het studieprogramma, studieopbouw en -planning, keuzevakken en meer …

Derde jaar

Vierde en vijfde jaar

Meer info

Beschrijving

Een deeltijdstudent spreidt de studie over vier tot zes jaar afhankelijk van zijn tempo. Tijdens de propedeuse krijgt de student een algemeen overzicht van de Psychologie door middel van een introductie in alle deelgebieden. Na de propedeuse staan de kennis en vaardigheden als psycholoog centraal. In de jaren na de propedeuse verdiept de student zich in vakgebieden binnen en buiten de psychologie waarvoor hij zich interesseert. De student bereidt zich alvast voor op de keuze voor een masteropleiding. De bacheloropleiding wordt afgesloten met het bachelorproject.

Roosteroverzicht

Roosters bacheloropleiding 2013-2014

Aanvullende informatie

Deeltijdvakken (avond)

De hoorcolleges zijn overdag. In de avonduren worden werkgroepen gegeven exclusief voor deeltijdstudenten, voor de eerstejaarsvakken en de volgende vakken uit het tweede en derde jaar:

 • Consciousness
 • Developmental Psychopathology
 • Stress, gezondheid en ziekte
 • Psychometrie
 • Psychodiagnostiek
 • Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden
 • Multivariate data-analyse (MVDA)
 • Coöperatie en conflict
 • Cognitief-intellectuele ontwikkeling – Van theorie naar praktijk
 • Cognitieve neurowetenschap
 • Gezondheidspsychologie
 • Psychopathologie, diagnostiek en behandeling
 • Klinische neuropsychologie
 • Beoordeling en beïnvloeding
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Bachelorproject Psychologie (Bachelorthese)

Talen