Biomedical Sciences: Education, 2014-2015

The master’s programme in Biomedical Sciences – Education consists of compulsory components (e.g. taught courses and research projects) and electives. The total amount of credits of this two-year programme is 120 EC. Please check the list below for detailed descriptions of the components involved in the Education specialisation.

Additional information on the programme, its regulations, schedules and timetable, etcetera can be consulted at LUMC’s website and on Blackboard. Please refer to links at your right hand side.

The master’s programme has the following objectives:

 1. to impart to students academic knowledge, insight, skills and methodology in the field of biomedical sciences;
 2. to prepare students for an academic career and postgraduate education or to prepare them for a career in teaching or another career outside academia;
 3. to encourage students to adopt an academic attitude by acquiring the ability to:
 • engage in individual and independent academic thinking
 • analyse complex issues
 • write academic reports
 • apply specialist knowledge and skills in a philosophical and social context.

Education specialisation

Fluency in Dutch required!

Deze specialisatie is bedoeld voor studenten die een baan als eerstegraads biologiedocent op een middelbare school ambiëren, of anderszins zich willen specialiseren in onderwijs. Maar de mogelijkheid om verder te gaan in het biomedisch onderzoek, blijft ook met een diploma in deze specialisatie bestaan. De opleiding is deels in het Engels en deels in het Nederlands.

Het programma bevat, naast de verplichte onderdelen van de opleiding Biomedical Sciences (totaal 60 EC), twee onderdelen (in totaal ook 60 EC) bij het ICLON, namelijk:

 • een pakket ter opheffing van deficiënties in de biologie;
 • de ICLON lerarenopleiding Biologie.

Het programma van de biologiedeficiënties omvat de volgende onderdelen en kan in zelfstudie worden uitgevoerd.

 • Gedragsbiologie
 • Evolutionaire morfologie
 • Evolutiebiologie
 • Dierfysiologie
 • Plantenfysiologie
 • Biodiversiteit van planten en dieren
 • Ecologie
 • Een excursie, gevolgd bij de faculteit W&N

Voor een inhoudelijke beschrijving van de cursussen bij het ICLON wordt verwezen naar de studiegids van het ICLON.

Voor verdere informatie over de Educatie-afstudeerrichting wordt verwezen naar de Blackboard site BW Master-general information (zie link rechtermenubalk).

Co-ordinator M-, C- , E- and H-specialisations
Mw. Dr.ir. J. v.d. Zee

Talen