Religiewetenschappen, 2014-2015

Eerste jaar

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail. Zie ook de website

Tweede jaar

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail. Zie ook de website

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail

Meer info

Doel van de opleiding

De opleiding heeft als doel je inzicht te verschaffen in de rol van religie in het leven van mensen: op welke manier geven zij door middel van godsdienst betekenis aan hun leven. Je bouwt in de studie een brede en diepgaande kennis op over verschillende grote en kleine religies. Je leert een kritische houding te ontwikkelen ten opzichte van de godsdienst en wordt getraind in het verwerven van een wetenschappelijk en analytisch vermogen in de bestudering van religieuze uitingen.

Aansluitende programma’s

Het bachelordiploma Religiewetenschappen geeft zonder verdere selectie toegang tot de eenjarige masteropleiding `Theology & Religious Studies’. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Theology & Religious Studies kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 EC in plaats van 60 EC).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

In het eerste jaar (de propedeuse) maak je kennis met de verschillende deelgebieden van de godsdienstwetenschap. Je verdiept je in filosofische, psychologische, sociologische en antropologische vraagstukken rondom religie. Ook maak je via colleges, literatuur en excursies kennis met de zes belangrijkste godsdiensten in de wereld.

Tweede en derde jaar

Het tweede en derde jaar bestaat uit een mix van verplichte vakken en keuzevakken. Je krijgt colleges godsdienstpsychologie en -sociologie. Ook is er aandacht voor filosofische vragen rondom geloof en tekstinterpretatie: Wat is geloof? Wat is moraal? Heeft de mens een vrije wil? Hoe ga je om met teksten die al eeuwen oud zijn? Je gaat je nu ook bezighouden met antropologie van een religie, de juridische en politieke componenten ervan, en de ethiek.

In de colleges vergelijkende godsdienstwetenschap verdiep je je in de vraag welke geloofsvoorstellingen ondersteund worden door welke opvattingen en gebruiken en ga je na onder welke politieke, sociale en maatschappelijke omstandigheden dat gebeurt.

Naast deze algemene vakken is er binnen de bacheloropleiding veel ruimte om keuzevakken te volgen waarin je je bijvoorbeeld kunt verdiepen in een bepaalde godsdienst, of juist in bepaalde talen, onderwerpen of thema’s die voor de bestudering van religie van belang kunnen zijn.

Keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 EC. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie 2.1.3 voorin deze gids. ### BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen dienen studenten alle onderdelen van het programma van 180 EC te hebben behaald, inclusief BA-eindwerkstuk.
Alle studenten dienen ter afronding van hun bacheloropleiding een eindwerkstuk te schrijven. Dit eindwerkstuk heeft een studielast van 10 EC (minmaal 8.000 woorden – maximaal 10 000 woorden). Het eindwerkstuk is in principe gewijd aan belangrijke teksten of thema’s, zoals die in het bacheloronderwijs, bijvoorbeeld bij een werkcollege in het derde jaar, centraal hebben gestaan.

Talen