Archeologie: Bioarchaeology, 2015-2016

Dit is een specialisatie binnen de bachelor opleiding Archeologie.

Aan het onderwijs voor deze onderwijseenheden kan pas worden deelgenomen nadat het propedeutisch examen met goed gevolg is afgelegd, en indien voldaan wordt aan de gestelde ingangseisen (per vak apart gespecificeerd).

Introductie

Onderwijs
Bij archeologisch onderzoek wordt op grote schaal gebruik gemaakt van natuurwetenschappelijke methodes. In de specialisatie Bioarchaeology wordt aandacht besteed aan de natuurwetenschappelijke kant van de archeologie, in het bijzonder aan botanie, archeozoölogie en humane osteologie.

Tijdens de studie staat het werken met materiaal uit een archeologische context centraal, waarbij gebruik gemaakt wordt van vergelijkingscollecties. Het eerste deel (BA2) van het studieprogramma is voor alle studenten van deze specialisatie identiek. Deze inleiding heeft een brede opzet, waarin ook artefact analyse en landschap aan bod komen in de vakken Experimental archaeology en Kwartairgeologie en bodemkunde van Nederland.
Voor de invulling van het tweede deel (BA3) kies je voor een biologisch accent; zoölogie, botanie of humane osteologie. Binnen dat tweede deel wordt ook een eigen onderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek zal de basis vormen voor de afsluitende bachelor scriptie.

Vervolgmogelijkheden
Deze specialisatie geeft aansluiting op de Master specialisaties Material Culture Studies, Palaeoecology, Human Osteology and Funerary Archaeology en de Research Master Bioarchaeology.

Bachelor jaar 2

Bachelor jaar 2 met de specialisatie Bioarchaeology bestaat uit de volgende (keuze)onderdelen:

A. Verplichte vakken (25 ects)

B. Kies twee van de onderstaande profielen:

  • Early civilisations (15 ects)
  • Archeologie van Noordwest-Europa (15 ects)
  • Archaeological sciences (15 ects)

C. Kies een verdiepingscollege (5 ects), óf een verbredingscollege (5 ects) uit het overgebleven profiel dat niet gekozen is. De verdiepingscolleges alterneren elk jaar met een ander college, zodat je in de BA3 niet hetzelfde college nog eens volgt.
Dit jaar verzorgt de specialisatie Bioarchaeology de bij elkaar horende verdiepingscolleges Isotopes in archaeology (3 ects) en Excursie Pleistoceen (2 ects).

Bachelor jaar 3

Bachelor jaar 3 met de specialisatie Bioarchaeology bestaat uit:

A. Verplichte vakken (30 ects)

B. Drie specialisatievakken (15 ects)

Kies voor de resterende 15 ects uit de volgende mogelijkheden:

  • een tweede specialisatie in de Archeologie
  • een halve minor aan een andere faculteit

De andere specialisaties Archeologie:

Talen