Natuurkunde en Sterrenkunde (dubbele bachelor), 2015-2016

Voor de Bacheloropleiding Natuurkunde zie de website.
Voor de Bacheloropleiding Sterrenkunde zie de website
Studieadviseur Natuurkunde, Hara Papathanassiou
Studieadviseur Sterrenkunde, Wouter Schrier

Eerste Jaar

Derde Jaar

Keuzevakken

Talen