Sterrenkunde, 2016-2017

Naast de monodisciplinaire bacheloropleiding Sterrenkunde bestaan er drie combinatiestudies:

De combinatiestudies Sterrenkunde en Natuurkunde en Sterrenkunde en Wiskunde duren drie jaar en leveren twee bachelordiploma’s op (een van elke opleiding).
De gecombineerde opleiding Sterrenkunde en Informatica geldt alleen voor het eerste jaar en leidt alleen tot een dubbel propedeusediploma.

Zie ook

Derde jaar

Kernpakket of Minor [30 EC]

Kernpakket of Minor

Bij Sterrenkunde en de dubbelstudie Sterrenkunde en Natuurkunde wordt in overleg met de studieadviseur het eerste semester van het derde jaar ingevuld door een:

of een:

  • Kernpakket [30 EC], bestaande uit een verplicht vak van 5 EC en 25 EC aan keuzevakken (zie onderstaand overzicht).

Talen