Rechtsgeleerdheid: European Law, 2016-2017

Deze opleiding is een afstudeerrichting van Rechtsgeleerdheid.

Voor Nederlandse studenten

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

Meer info

This programme is a specialization programme for Law.

Talen