Rechtsgeleerdheid: Straf- en Strafprocesrecht, 2016-2017

Deze opleiding is een afstudeerrichting van Rechtsgeleerdheid.

Jaar 1

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

Talen