Psychologie, 2016-2017

Het Instituut Psychologie biedt een premasterprogramma aan, dat is bedoeld voor studenten die willen beginnen aan de masteropleiding Psychologie, maar die een bachelordiploma hebben dat niet voldoet aan de ingangseisen van de beoogde masterspecialisatie. Eventuele deficiënties kunnen door middel van het premasterprogramma weggewerkt worden, met een maximum van 65 studiepunten. Na afronding van het premasterprogramma ontvangen studenten een overzicht van de gevolgde cursussen en de behaalde cijfers. Zij hebben echter geen recht op een bachelordiploma Psychologie en mogen niet de titel “BSc in Psychology” gebruiken.

Toelating

De toelatingscommissie van het premasterprogramma bepaalt op basis van de vooropleiding van de kandidaat of deze kan worden toegelaten tot het premasterprogramma en wat de inhoud moet worden van dat programma. Elke student die is toegelaten ontvangt een persoonlijk programma waarin de vakken zijn opgenomen die de student dient te volgen. Dit zijn vakken uit de bacheloropleiding Psychologie (zie onderstaand overzicht). Na afronding van het premasterprogramma dienen studenten een verzoek in om te worden toegelaten tot de beoogde specialisatie binnen de masteropleiding MSc in Psychology van de Universiteit Leiden. De Master toelatingscommissie beslist uiteindelijk over toelating tot de masteropleiding. Deze toelating is specifiek voor een bepaalde masterspecialisatie. Elke specialisatie heeft namelijk specifieke ingangseisen, waarop het premasterprogramma is afgestemd.

Duur van het programma

Studenten beginnen met het premasterprogramma in september en worden geacht om in één studiejaar alle opgelegde cursussen af te ronden. Het programma kent géén deeltijdvariant en er is géén instroom in februari. Meer informatie over het premasterprogramma.

Cursusoverzicht

Talen