Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie, 2017-2018

Omschrijving

Deze minor richt zich op het belang van cultuur voor het menselijk handelen. Cultuur heeft in deze context betrekking op de wijze waarop mensen een samenleving inrichten en betekenis toekennen aan verschillende aspecten daarvan zoals religie, politiek, economie, sexe-verhoudingen e.d.
Hoe wordt de culturele eigenheid gedefinieerd, in een wereld waarin stromen van personen, goederen en ideeën steeds omvangrijker worden? Hoe beïnvloedt cultuur het menselijk handelen, idealen, normen en waarden?
Deze minor biedt je inzicht in antropologisch-sociologisch onderzoek en theorieën op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Ook verwerf je kennis en vaardigheden om deze onderwerpen te analyseren en te vertalen naar de praktijk.

Aangezien CA-OS een zeer brede discipline is, bieden wij de mogelijkheid aan om keuzes te maken ten opzichte van de thema’s die je wilt bestuderen. Via deze keuzes kun je een brug slaan naar je hoofdstudie of naar de masteropleiding.

Studenten die graag Afrika of Zuidoost Azië willen bestuderen vanuit de antropologische benadering, kiezen dan voor de “Variant met regiostudie”.
Degenen die meer kennis willen verwerven van de methoden van onderzoek binnen antropologie en sociologie, kiezen voor de “Variant met onderzoeksmethoden”.

BELANGRIJK: De variant met onderzoeksmethoden is geschikt voor studenten van de opleidingen bij Faculteit der Geesteswetenschappen inclusief de International Studies, die na hun BA de master CA-OS in Leiden willen doen.

Toegang

Maximum aantal deelnemers is 25.
Deze minor is in de eerste instantie bedoeld voor studenten van de Universiteit Leiden (met uitzondering van studenten die als hoofdstudie reeds CA-OS studeren) en studenten van TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Studenten van andere universiteiten kunnen ook deelnemen mits er voldoende plek is. Neem daarvoor tussen 15 en 31 augustus 2017 contact op met het Onderwijs servicecentrum (OSC) – zie de link rechts op de pagina.

Inschrijving

 • Voor de minor als geheel:
  Vanaf 1 mei tot 15 augustus 2018 is de inschrijving voor deze minor via uSis geopend: de studiegidscode in Usis is 6000MCAOSN en studieactiviteitnummer wordt voor 1 mei bekend gemaakt.
  Voor beide minor-varianten alsook voor de keuzepakket van 15 EC schrijft men zich in op dezelfde studiegidscode in Usis, maar kiest vervolgens verschillende vakken.
 • Voor vakken en tentamens:
  Zie inschrijfdata op de website Onderwijs Servicecentrum van de faculteit
  Daarnaast is voor alle klassikale tentamens inschrijving in Usis verplicht. Inschrijving sluit 10 dagen voor het tentamen zelf en is daarna niet meer mogelijk, zie ook de tentamenregeling FSW
  Bij vakken waar beoordeling d.m.v. opdrachten en papers plaatsvindt, is géén tentameninschrijving in Usis nodig.

Contact

Voor vragen over de inschrijving neem contact op met het Onderwijs Servicecentrum van de FSW.
Voor inhoudelijke vragen over de minor en de aansluiting van de minor op de master CA-OS, bel de studiecoördinator Petra Oosthoek.

Variant met regiostudie

Deze variant wordt aanbevolen aan studenten die reeds een sociaal- of gedragswetenschappelijke studie volgen en daardoor al bekend zijn met methoden en technieken van onderzoek, maar aan de andere kant interesse hebben in Afrika of Zuidoost Azië.

Variant met onderzoeksmethoden

Deze minorvariant wordt met name aanbevolen aan studenten die bij Geesteswetenschappen (Humanities) studeren, omdat hier een inleiding wordt aangeboden in sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden.

NB: het vak Displacement and Development in South Asia is in augustus 2017 uit het aanbod van deze minorvariant gehaald, vanwege een overlap met het rooster van een ander vak. Studenten worden verzocht om een van de andere vakken op niveau 300 te kiezen als ze deze variant van de minor CA-OS willen volgen.

15 ECTS keuzepakket

Deze versie van de minor is bedoeld voor studenten die vanuit hun hoofdstudie geen 30 maar 15 ECTS hebben aan vrije keuzeruimte.

Talen