Psychologie, 2017-2018

Het Instituut Psychologie biedt een premasterprogramma aan, dat is bedoeld voor studenten die willen beginnen aan de masteropleiding Psychologie, maar die een bachelordiploma in een verwante discipline hebben dat niet voldoet aan de ingangseisen van de beoogde masterspecialisatie.

Toelating

De Toelatingscommissie van het premasterprogramma bepaalt op basis van de vooropleiding en de gewenste masterspecialisatie van de kandidaat of deze kan worden toegelaten tot het premasterprogramma en wat de inhoud moet worden van dat programma. Elke student die is toegelaten krijgt een studieprogramma opgelegd. Dit bestaat uit cursussen van de bacheloropleiding Psychologie.Er worden geen vrijstellingen gegeven.

Duur van het programma

Studenten beginnen met het premasterprogramma in september en worden geacht om in één studiejaar alle opgelegde cursussen af te ronden. Het programma kent géén deeltijdvariant en er is géén instroom in februari. Meer informatie over het premasterprogramma.

Variant A (HBO vooropleiding)

Variant B (WO vooropleiding)

Talen