Informatica: Dubbele Bachelor (Informatica + Wiskunde), 2017-2018

Eerste jaar

Tweede jaar

In dit curriculum moeten twee keuzes worden gemaakt:

  • Operating Systemen of Computerarchitectuur
  • Seminarium & Onderzoek of LPC Seminarium

3 wiskundevakken uit het 2e jaar Wiskunde
Zie:
2e jaar Wiskunde

Derde jaar

Vakken

  • 2 informaticavakken van 6 EC uit het 3e jaar (niveau 300/400, 12 EC)
  • 4 wiskundevakken uit het 3e jaar wiskunde (niveau 300/400, 24EC)
  • 1 informaticavak of 1 wiskundevak uit het 3e jaar (niveau 300/400, 6 EC)

  • Bachelordossier (niveau 400, 24 EC)
    In het Bachelordossier is het LPC-studentenseminarium van Wiskunde (gevolgd in het tweede jaar), het afstudeeronderzoek en het afstudeerverslag opgenomen. De dubbele studie dient herkenbaar te zijn aan de keuze van het onderwerp van het Bacheloronderzoek. Het onderzoek wordt begeleid door twee docenten, uit iedere discipline een.
    Dubbelstudenten kunnen kiezen of ze aan de bachelorklas van Informatica of het bachelorseminarium van Wiskunde deelnemen. Voordrachten/posterpresentatie dienen echter zowel in de bachelorklas als bij het bachelorseminarium te worden gehouden

Talen