Psychologie (Deeltijd), 2017-2018

Dit is de e-Studiegids voor de Nederlandstalige bacheloropleiding Psychologie in deeltijd.

Inschrijven voor bachelorcursussen en tentamens via uSis

  • Eerstejaarsstudenten worden door de opleiding ingeschreven voor de cursussen van de propedeuse. Voor je tentamens ben je verplicht je zelf in te schrijven.
  • Tweede- en ouderejaars studenten zijn verplicht zich zelf in te schrijven voor hoorcolleges, werkgroepen en tentamens via uSis.

Inschrijven kan alleen tijdens de inschrijfperiodes
Inschrijving bachelorvakken

Zie tabje ‘meer info’ voor het studieprogramma, studieopbouw en -planning, keuzevakken en meer.

Derde jaar

Vierde en vijfde jaar

Meer info

Beschrijving

De nominale studieduur van de deeltijdopleiding is 5 jaar. Een deeltijdstudent kan zelf dit tempo aanpassen naar bij voorbeeld vier tot zes jaar. Tijdens de propedeuse krijgt de student een algemeen overzicht van de Psychologie door middel van een introductie in alle deelgebieden. Na de propedeuse staan de kennis en vaardigheden als psycholoog centraal. In de jaren na de propedeuse verdiept de student zich in vakgebieden binnen en buiten de psychologie waarvoor hij zich interesseert. De student bereidt zich alvast voor op de keuze voor een masteropleiding. De bacheloropleiding wordt afgesloten met het bachelorproject.

Aanvullende informatie

Deeltijdvakken (avond)

De hoorcolleges zijn overdag. In de avonduren worden werkgroepen gegeven exclusief voor deeltijdstudenten, voor de eerstejaarsvakken en de volgende vakken uit het tweede en derde jaar. Bij de specialisatiecursussen is er in het eerste of tweede semester een avondwerkgroep.

  • Consciousness
  • Developmental Psychopathology
  • Stress, gezondheid en ziekte
  • Psychometrie
  • Psychodiagnostiek
  • Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden
  • Multivariate data-analyse (MVDA)

  • Bachelorproject Psychologie (Bachelorthese)

Talen