Oude culturen van de mediterrane wereld: Talen en culturen van Mesopotamië en Anatolië, 2017-2018

Eerste jaar

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail. Zie ook de website

Tijdens het eerste jaar zijn de volgende activiteiten gepland:

  • Informatiebijeenkomst opleiding en openinsgcollege van 1 uur
  • Excursie Nino en papyrologisch instituut van 2 uur
  • Excursie RMO van 2 x 1 uur
  • Informatiebijeenkomst USIS, blackboard, website, e-gids van 1 uur
  • Informatiebijeenkomst specialisatiekeuze OCMW en BSA van 1 uur
  • Informatiebijeenkomst tweede jaar en studieplan van 1 uur

Voor hoofdvakkers oude culturen van de mediterrane wereld geldt aanvullend op het Bindend Studieadvies van 45 EC een aanvullende eis, namelijk het met goed gevolg afronden van de volgende onderwijseenheden in academisch jaar 2017-2018:

10 EC taal uit het eerste semester, maak een keuze uit:

5 EC aanvullende eis in het tweede semester:

Tweede jaar

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Meer info

Kijk voor algemene informatie over de opleiding op www.studereninleiden.nl

Talen