Pedagogische Wetenschappen: Pre-master, 2017-2018

Pre-masterprogramma Pedagogische Wetenschappen

Hartelijk welkom bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Van september 2017 tot september 2018 neem je deel aan het Pre-masterprogramma dat de voorbereiding vormt op de éénjarige Masteropleiding Education and Child Studies

De vakbeschrijvingen van alle vakken uit het Pre-Masterprogramma (met informatie over inhoud, onderwijsvormen, toetsvormen en gebruikte literatuur) vind je hier.

Op de vakken van het Pre-masterprogrmma Pedagogische Wetenschappen is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2017-2018 van toepassing. In de OER en in de Regels en richtlijnen zijn alle regels die in de opleiding tijdens het collegejaar 2017-2018 van kracht zijn vastgelegd.

Rooster

Raadpleeg voor het rooster van het volledige Pre-masterprogramma onze website

Het eerste semester is voor alle Pre-masterstudenten hetzelfde. De invulling van het tweede semester is afhankelijk van de specialisatie die je kiest in de Masteropleiding Education and Child Studies. Over de keuze van een Masterspecialisatie wordt in het najaar van 2017 voorlichting gegeven.

Inschrijven voor vakken en tentamens

Voor de vakken en tentamens waaraan je deel wilt nemen moet je je afzonderlijk en tijdig inschrijven via uSis. Houd de deadlines die van kracht zijn goed in de gaten!

Resultaten in uSis

In uSis kun je de cijfers die je haalt raadplegen. Let op: alleen de eindcijfers van een vak worden in uSis geregistreerd en niet de deelcijfers.

ICT-gebruik binnen het onderwijs

Alles wat je wilt weten over ICT-gebruik binnen het onderwijs (Blackboard, uSis, ULCN, Bibliotheek etc) kun je vinden in De Digitale Pedagogiekstudent

Veelgestelde vragen over de start van je studie in september

Op onze website vind je alle informatie over een goede start van de Premaster

Studieadviseurs

Met vragen over je studievoortgang en -planning kun je je wenden tot onze studieadviseurs

Talen