Criminologie (bachelor), 2018-2019

Eerste Jaar

Tweede Jaar

Voor overgangsregelingen
zie website.

Derde Jaar

Voor overgangsregelingen
zie website.

Talen