Criminologie: Forensische Criminologie, 2018-2019

Voor studenten die voor 1 september 2012 zijn begonnen aan de (oude) master criminologie met afstudeerrichting Forensische criminologie is er een overgangsregeling. Deze is te raadplegen op de facultaire website.

Jaar 1

Talen