Informatica, 2018-2019

Derde jaar

LET OP: De Bachelorklas is een verplicht onderdeel van het Bachelorproject.

De vakken Data Mining, Software Engineering en Fundamentele informatica 3 zijn verplicht voor iedereen!

De vrije keuzeruimte kan worden ingevuld met een minor uit het aanbod van de Universiteit Leiden, TU Delft, of Erasmus Universiteit Rotterdam, of met vijf vakken (van 6 EC) uit het aanbod van het derde jaar van de bachelor Informatica zonder dat daarvoor toestemming van de examencommissie nodig is. In het laatste geval gaat het om een keuze van vijf uit de volgende acht vakken: HCI & Information Visualization, Compilerconstructie, Theorie van Concurrency, Computer Graphics, Netwerken, Natural Computing, Data Science en Programmeren en Correctheid. Indien de vrije keuzeruimte op een andere manier wordt ingevuld zal vooraf toestemming moeten worden gevraagd aan de examencommissie. De examencommissie zal toetsen op samenhang en niveau.

Talen