Midden-Oostenstudies: Arabisch, 2010-2011

Eerste jaar

In het eerste jaar maken de studenten intensief kennis met het geschreven en gesproken modern Standaardarabisch (MSA). In het eerste semester wordt de grammatica van het MSA bestudeerd, zodat de studenten al in het tweede semester, onder begeleiding, een eerste boek in het Arabisch lezen. In het eerste jaar wordt tevens het spreken en luisteren van het Arabisch getraind. Naast de taalcomponenten worden ook cultuurhistorische onderdelen verzorgd. De studenten bestuderen de geschiedenis van het Midden-Oosten en krijgen een inleiding in de islamologie en een inleiding in de literatuur van het Midden-Oosten. Verder wordt aandacht besteed aan de complexe taalsituatie in het Midden-Oosten en de politieke, sociale en culturele implicaties daarvan. Ook krijgen studenten een instructie en eerste oefening in het opzetten van een onderzoek op het vakgebied.

Tweede jaar

Talen