Wereldgodsdiensten: Hindoeïsme, 2010-2011

Deze opleiding is een specialisatie van Wereldgodsdiensten.
Docent: dr. N. Mohkamsing

Afhankelijk van de interesse van de student kan gekozen worden om zich te specialiseren in bijvoorbeeld Indiaas, Westers, Caribisch, vroeg of hedendaags hindoeïsme.

Invulling van de specialisatie gebeurt in overleg met de docent, dr. N. Mohkamsing

tel.: 071-5271699

Zie tabblad “Informatie” voor een overzicht van het specialisatieprogramma.

Eerste jaar

Tweede jaar

Het tweede jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec) en de scriptie (10 ec).
N.B. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

De verplichte vakken voor deze specialisatie zijn:

  • Rituelen en symbolen van het hindoeïsme, 5 ec
  • Indiase filosofie, 5-10 ec
  • Hedendaags hindoeïsme, 5 ec
  • Geschiedenis van Zuid-Azie: overzicht, 5 ec
  • Kunst en materiele cultuur van India: Inleiding, 5 ec

Derde jaar

Meer info

Deze opleiding is een specialisatie van Wereldgodsdiensten.

In India wonen tussen de 600 en 700 miljoen hindoes. Verspreid over de wereld leven ook grote aantallen hindoes. Deze gemeenschappen zijn zowel in India als daarbuiten zeer divers van karakter. In deze specialisatie wordt aandacht geschonken aan het Hindoeïsme in India èn daarbuiten.

In deze specialisatie komen de verschillende kanten van het Hindoeïsme aan bod: India, Europa en het Caraïbisch gebied, de verschillende stromingen, de geschriften, de ideeën, de geschiedenis en de rituelen. Hoewel India een seculier land is, speelt religie een niet te onderschatten rol in de Indiase politiek, ook aan deze tegenstrijdigheid zal aandacht worden geschonken.

Hoe divers de gemeenschap van hindoes buiten India ook mag zijn, de band met India als moederland blijft hecht. Wie zich wil richten op de hedendaagse varianten van het Hindoeïsme kan daarbij de keuze maken tussen het Hindoeïsme van India of een van de verspreidingsgebieden, zoals Nederland, het Caraïbisch gebied (m.n. Suriname) of het Verenigd Koninkrijk.

Als je je interesseert voor hedendaagse varianten van het hindoeïsme, kun je het best de sociaalwetenschappelijke vakken volgen (Methode en Technieken), als je meer historisch geïnteresseerd bent, of het hindoeïsme van een streek wil bestuderen waarvan je de taal niet kent, is het de moeite waard tijd te besteden aan het leren van een extra taal, al dan niet in combinatie met de vakken Methode en Technieken.

Talen