Wereldgodsdiensten: Jodendom, 2010-2011

Deze opleiding is een specialisatie van Wereldgodsdiensten. Docent: prof.dr. J. Frishman

Verplicht programma:
Joodse Cultuurgeschiedenis, 5 ec (2010-2011)
Joodse Geschiedenis, 5 ec (2011-2012)
Rituelen en symbolen van het Jodendom (MA The Halakhic Process: Studies in Jewish Law), 5 ec (2010-2011)
Joodse Kunst en materiële cultuur, 5 ec (2011-2012)
Literatuur of colleges in overleg met docent, 10 ec

Eerste jaar

Tweede jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30ec) en de scriptie (10 ec).
N.B. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

Verplicht programma:
Joodse Cultuurgeschiedenis, 5 ec (2010-2011)
Joodse Geschiedenis, 5 ec (2011-2012)
Rituelen en symbolen van het Jodendom (MA The Halakhic Process: Studies in Jewish Law), 5 ec (2010-2011)
Joodse Kunst en materiële cultuur, 5 ec (2011-2012)
Literatuur of colleges in overleg met docent, 10 ec

Derde jaar

Meer info

Deze opleiding is een specialisatie van Wereldgodsdiensten. Docent: prof.dr. J. Frishman

De specialisatie jodendom binnen de opleiding Wereldgodsdiensten is erop gericht de student kennis over en inzicht in de geschiedenis en cultuur van het (moderne) jodendom en het (moderne) joodse denken te verschaffen.
Het programma voorziet in een literaire taal variant en een sociaal-wetenschappelijke variant. Het biedt veel ruimte aan de student om zich naar eigen keuze te specialiseren. Voor de taalvariant kan gebruik gemaakt worden van het expertise op het gebied van Hebreeuws/ Aramees bij de opleiding Hebreeuwse en Aramese talen en culturen (TCMO).

Talen