Informatica, 2009-2010

ECTS punten voor het studentenseminarium worden toegekend samen met het bachelorproject in het derde jaar.
LET OP: De Bachelorklas is een verplicht onderdeel van het Bachelorproject.
Als je in het derde jaar een minor wilt doen (30 ECTS), dan moet je 2 van de 7 vakken (12 ECTS) kiezen.

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Talen